ČR / EU - Nejširší veřejnost je médii dezinformována o skutečném plánu Evropské komise na prosazení povinného přerozdělování imigrantů na základě kvót.  Jednou se v médiích dočteme o kvótě 525 uprchlíků pro ČR, jindy o několika tisících. Nejnověji se v titulcích nejčastěji objevuje číslo cca 1200. Jaká je skutečnost: Evropská komise dne 13. 5. 2015 představila plán na zavedení povinných kvót na přerozdělování imigrantů. Zároveň představila tabulku procentuálních kvót, kde na ČR připadají cca 3%. Procentní kvóty se týkají dvou skupin imigrantů, které chce EK přerozdělovat i do ČR. Jedná se o dvě na sobě fakticky nezávislé kvóty: 

 1) Kvóta na tzv. přesídlence

 Imigranty, které EU bude sama dovážet z uprchlických táborů v třetích zemích. Například z uprchlických táborů v Turecku či Jordánsku. V pilotním programu se chystá dovézt pro začátek 20 000 a kvótou 3% pro ČR se dostáváme k onomu původnímu mediálnímu číslu 525 osob.

2) Kvóta na tzv. přemístěnce (azylanty v EU) 

Imigranty, kteří se do EU sami dostali např. do Itálie plavbou přes Středozemní moře a následně v EU požádali o azyl. Těch bylo jen loni 625 000 a letos se očekává možná až milion dalších. Kvótou 3% pro ČR se tak dostáváme na čísla 20 000- 30 000 tisíc imigrantů do ČR každý rok.

Nejnovější informace z Bruselu hovoří o tom, že EK chce do konce června nejdříve v pilotním programu takto přerozdělit mezi členské země 40 000 azylantů. Kvótou 3% pro ČR se jedná o číslo cca 1200 osob.  A do konce roku zavést konečnou legislativu na přerozdělování všech azylantů v EU. 

K těmto číslům je nutno připočíst ještě dovoz příbuzných v rámci tzv. slučování rodin, co tato čísla může ještě znásobit.

 

Shrnutí plánu Evropské komise:

Snahou Evropské komise je prosadit povinné procentuální kvóty jednak přesídlovaných imigrantů přímo ze třetích zemí a jednak žadatelů o azyl v EU přemísťovaných mezi jednotlivé členské země. Evropská komise k tomu volí salámovou metodu k otupení odporu veřejnosti skrze nejprve omezená čísla zastropovaných pilotních programů. Následně na základě nich chce zavést konečnou legislativu na povinné přerozdělování předem neurčitých počtů imigrantů. Následně ještě násobené o rodinné příslušníky.

Pro ČR to v případě zavedení znamená nejprve nucené přijetí 525+1200 imigrantů v tzv. pilotních programech.  Následně nucené přijímání desetitisíců imigrantů každý rok. Převážně muslimů ze Sýrie, Iráku, Somálska či Afganistánu, kteří tvoří většinu imigrantů do EU.

 

Tabulky s přidělenými procenty v dokumentu Evropské komise:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_annex_en.pdf

Tisková zpráva EK v češtině představující oba typy kvót: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_cs.htm

You have no rights to post comments

Submit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn