Dalil Boubakeur prezident francouzské Islámské rady chce přestavovat kostely na mešity

Francie, Německo - Francouzská Islámská rada by ráda převzala neužívané francouzské kostely a přeměnila je v mešity. Tento krok sice vidí jako choulostivý, ale realizovatelný. "Obě náboženství mají přece stejného boha a podobné zvyky", řekl hlavní představený pařížské Velké mešity a významný člen Islámské rady Dalil Boubakeur. Podle jeho názoru Francie potřebuje pro svých pět milionů muslimů přibližně 5 000 mešit. V současnosti mají muslimové ve Francii k dispozici jen 2 500 mešit a 300 jich je ve výstavbě.

Jako dobrý příklad takovéto, již provedené, proměny slouží dřívější kaple v Clermont-Ferrand, která byla 30 let opuštěná, něž byla předána v roce 2012 muslimské obci.

"Stejný bůh a podobné obřady umožňují koexistenci a spolužití obou náboženství," smýšlí Dalil Boubakeur. S ním souhlasí vedoucí Francouzské konference biskupů, který řekl, že muslimové by měli být schopni stejně jako židé a křesťané praktikovat své náboženství.

Tyto požadavky francouzské Islámské rady ostře kritizoval Florian Philippot z Front National. Ten je přesvědčen, že Francie potřebuje naopak méně mešit: "Místa, kde jsou muslimové radikalizováni, jsou právě mešity."

Jiný přístup volí Centrální rada muslimů v Německu. Ta se snaží o politické zastoupení v Berlíně. Za příklad jim slouží evangelická a katolická církev. "Získáním stálého zastoupení místem v Parlamentu a vládě by bylo našim tématům poskytnuto většího sluchu," domnívají se muslimové v Německu. Jelikož jsou stálá zastoupení církví v jednotlivých spolkových zemích a v Berlíně financována daňovými poplatníky, požaduje zástupce muslimů Mazyek to samé pro islám.

 

You have no rights to post comments

Submit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn