Německo - Organizace Terre des Femmes, která se touto problematikou zabývá, uvádí, že sňatky z donucení ohrožují v Německu každoročně kolem 3 000 dívek. Největší nebezpečí jim hrozí zejména v letních měsících, v období letních prázdnin, kdy se turecké nebo arabské rodiny vydávají na návštěvu do zemí svého původu a tam se snaží dívky provdat proti jejich vůli. Nejvíce jsou postiženy dívky ve věku 17 – 21 let, vzhledem k požadavkům tradiční výchovy na jejich panenství. Muži ze zemí původu jsou v těchto rodinách  považováni za lepší kandidáty, než muži stejné národnosti, ale vychovaní v Německu.

 Organizace na pomoc těmto ženám i úřady, do jejichž kompetence  tato problematika spadá, se snaží těmto ženám pomoci ve svých poradnách. Dívky, které mají podezření, že jim sňatek z donucení hrozí,  mohou tyto poradny navštívit před odjezdem do ciziny, jelikož v zemi původu je vyhledání patřičné pomoci velmi obtížné. Důležité je mít s sebou náhradní mobilní telefon a dostatek peněz v hotovosti. V roce 2014 vyhledalo tuto pomoc 108 lidí. Nejedná se výhradně o ženy, v této situaci se mohou ocitnout i mladí muži. Veřejnosti je nejlépe znám případ Němce-Libanonce Nassera El-Ahmada, který byl rodiči unesen a měl být proti své vůli oženěn, protože jeho rodiče se nedokázali smířit s Nasserovou homosexualitou.

Taková situace může být problematická, jelikož proti sobě stojí láska a úcta k rodičům a na druhé straně strach z násilí a z nechtěného sňatku z donucení.

Velkou roli v těchto rodinách hraje čest a už jen návštěva poradny může být považována za poškození rodinné cti. Následkem může být násilí na pomoc hledající osobě.

 

You have no rights to post comments

Submit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn