Štrasburk - Co se tedy událo v  Evropském parlamentu včera? Nejprve měl projev  předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který během asi dvouhodinového žvanění plném frází opět vyzval k zavedení povinných kvót na přerozdělování imigrantů. Zároveň podle očekávání oficiálně navrhl již dříve avizovaný další balíček 120 000 imigrantů-azylantů, které si členské země EU prý musí povinně rozdělit vedle již „dobrovolných“ 40 000 + 20 000 z minulých balíčků. Celkově tedy Evropská komise nyní požaduje přerozdělit již 180 000 imigrantů-azylantů a z toho kvótou 3% na ČR připadá prozatím cca 5000 v součtu všech balíčků. Ale jak již bylo výše řečeno, ani to není zdaleka konec. Juncker včera znovu potvrdil, že cílem Evropské komise je zavést „povinný, trvalý a automatický systém relokace“. Dnes bude Europarlament schvalovat rezoluci, která zavedení takových povinných a trvalých kvót podpoří

 Tedy systém, který bude již navždy a kdy se přerozdělovaný počet imigrantů kdykoliv v budoucnu navýší, již bez nutnosti dalšího schvalování členskými zeměmi na Radě EU. Následně včera Europarlament hlasoval o „prováděcím předpisu“ jak konkrétně postupovat při uvedení do praxe prvního balíčku 40 000 přerozdělovaných, tj. oné „dobrovolné kvóty“ odsouhlasené Sobotkou v červnu na summitu EU. Europarlament dnes tento prováděcí předpis zcela předělal a udělal z něj navzdory dohodě členských států prováděcí předpis i k budoucím povinným kvótám. Vedle toho do předpisu přidal řadu dalších ustanovení, která například vylučují jakýkoliv výběr imigrantů. Výslovně i zakazují vybírat si podle náboženské příslušnosti. Dokonce prakticky vylučují jakoukoliv účinnou kontrolu ze strany orgánů členských zemí, kdo k nim bude přerozdělován. Omezuje totiž pravomoci tzv. styčných důstojníků z jednotlivých členských zemí, které by imigranty prolustrovali ještě před jejich přemístěním. Důkladná lustrace bezpečnostními experty z ČR už v Itálii či Řecku byl přitom jeden z hlavních argumentů našich vládních politiků, jak uchlácholit veřejnost a otupit její odpor k přerozdělování imigrantů do ČR.

Odkaz na stěžejní dokument, co byl schválen s několika úpravami (finální verze je pouze v EN)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0245&language=CS

Finální verze pouze v EN

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0306+0+DOC+PDF+V0//EN

Komentáře  

+3 #1 Ricard Arnou 2015-09-11 16:04
Žádný zločinec.typu J.C.Junckera,za jehož předsednictví vlády v Lucemburku , platily (resp. neplatily) nadnárodní společnosti daně v řádu jednotek procent ,mně nebude diktovat,koho si vezmu domů.Ať si je vezme ta,která je pozvala (bývalá FDJ aktivistka) Merkel.

You have no rights to post comments

Submit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn