Írán (Amnesty International) -  Nejméně 49 dětí je v cele smrti, Írán nechává popravovat nezletilé. Skoro v žádné jiné zemi není provedeno každoročně tolik trestů smrti. I nezletilým hrozí při těžkém přestupku poprava – dívkám dokonce už ve věku 9 let. Některé z nich jsou zatčené již leta. Neoficiální číslo může být ale mnohem vyšší. To ukazuje na totální opovrhování právy dětí. I přes reformu Íránské justice dovoluje právo odsoudit k trestu smrti dívky od 9 let a chlapce od 15 let V tomto věku jsou děti považovány za trestně odpovědné. V letech 2005 – 2015 bylo popraveno 73 nezletilých pachatelů, z toho nejméně 4 vloni. Rozsudky smrti padly za vraždu, znásilnění, obchod s drogami a ohrožení státní bezpečnosti (pod to spadá i nepřátelství proti bohu). Přede dvěma léty dovolila vláda soudcům nahradit i následně trest smrti jiným trestním opatřením – podle duševní zralosti mladistvých pachatelů. Teprve od roku 2015 byly takovéto případy projednávány před soudy pro mládež.
Írán stále nedosahuje mezinárodní standardy. AI požaduje po vedení státu trest smrti pro mladistvé úplne zrušit.

V prvních šesti měsících minulého roku došlo k drastickému zvýšení počtu poprav. Podle AI bylo mezi 1. lednem a 15. červencem popraveno skoro 700 lidí – tolik, kolik za celý předchozí rok. íránské úřady by se měly stydět popravit tolik lidí bez ohledu na základní právní procedury – řekl Boumedouha. Aniž by se přihlíželo k této problematice lidských práv v zemí Rúháního – je přijat s otevřenou náručí v Evropě. Po zrušení sankcí ze strany USA a EU čekají obě strany luktrativní hospodářskou spolupráci.

Mona Mahmudnezhad - byla popravena v 17 letech po iránské islámské revoluci (vyznávala Bahai a nepřestoupila na islám)
Mona Mahmudnezhad - byla popravena v 17 letech po Íránské islámské revoluci (vyznávala Baha´i a nepřestoupila na islám)


Komentář k věku poprav v islámu:
  Šaría zakazuje zabíjení dětí, které nedosáhly islámské puberty. Dívky jsou popravovány už v 9ti letech, protože právě v tomto věku dosáhla islámské pubery Aisha - manželka Mohammeda. U chlapců je tento věk stanoven na rok kolem 12-13 let, ale liší se dle výkladu až na 14 až 15 let (nebo se řídí znaky jako ochlupením). V rozporu s islámským právem tedy zabití dítěte (z našeho pohledu) není.
*Islámská puberta - Jedná se o "islámskou" pubertu, protože tu stanovuje islám a nikoliv fyziologie/vývoj dítěte.

Zdroj: Opora poutníkova  (Islámské právo) o8.1 - "Pokud osoba, která dosáhla puberty a je schopná a příčetná dobrovolně odpadnout od islámu, zaslouží si být zabita."
Další zdroje zde: Sahih Muslim 4457, Ibn Ishaq/Hisham 992, Ibn Ishaq/Hisham 819

You have no rights to post comments

Submit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn