Praha / Poslanecká sněmnovna , 4. 2. 2016 - Tématem semináře u kulatého stolu byla válka v Sýrii, její skutečné přičiny, průběh a důsledky. Rozdíl mezi ISIL a umírněnou opozicí. Hry zpravodajských služeb. Jak může zahýbat výsledek války s geopolitickým uspořádáním? A také ekonomické dopady a souvislosti. Průběh semináře byl v podstatě zdařilý a přes přítomnost "ruské" propagandy na semináři a několika hosty s "podivnou" minulostí z dob komunismu, fakticky i racionálně vyvážený. Celkem by se to dalo shrnout, že seminář byl kritický k Evrospké unii, zahraniční politice USA, stavu zpravodajských služeb a celkovému postoji Západu. A také mediální masáží, kde byla zmíněna zejména Česká televize a její "politicky korektní" přístup k informacím. Díky uvolnění informací o problémech s migranty po dvou letech, tak nikdo nemůže tušit, co vše se tají dnes. Nikdo si nemůže být jistý oficiálními i neoficiálními informacemi. Hlavní větou celého semináře by se dal shrnout bonmot, který pronesl tuším Martin Koller: " Ideologie je více, než informace."

Na semináři bylo velice mnoho zajímavých myšlenek a tváří, ale pro rozsah reportáže vybíráme pouze ty informačně nejzávažnější:

Prof. Oskar Krejčí - Shrnul stav zahraniční politiky EU a Ruska, kdy uznal, že stav znalostí a jejich prezentace na Západě, neodpovídá kvalitě dnešní doby. Vše je skryté mezi řádky a každý kdo vystoupí z řady je potrestán. V konfliktu v Sýrii jde dle něj, především o destabilizaci sekulárních států, což je dle něj zahraniční politika USA. Asadovi dle něj spojenectví s Ruskem bude vyhovovat, ale pro Rusko není boj proti IS vůbec žádnou výhodou. Naopak díky tomu má mnoho problémů. Takže důvodem pro boj je spíše zničení IS, kde je několik tisíc bojovníků z Ruské federace a udržení základny ve Středozemním moři.

Doc. Ilona Švihlíková - Přednesla krátce stav trhu s ropou a jeho směřování a role OPEC. Dle ní se jedná o neúspěšný pokus Saudské Arábie ovládnout trh, který se zhroutil. Největší riziko je nestabilita ropných států, které totiž z velké části financují sociální podporu obyvatel a udržení moci a síly jejich zemí. Vývoj nelze predikovat. Šance na zhroucení například Saudské Arábie není rozhodně 0%.

PaeDr. Hynek Kmoníček - Shrnul velice rychle ideologické pozadí Islámského státu a jejich cíle a ideologii. Dle něj je cílem nastolit konec světa, ale druhotnou ideo je sjednocení arabského území v jedno "uskupení", protože na Blízkém východě jsou národní státy chápány negativně a jako dílo Západních mocností (což je i pravda). Většina monarchií a vládců totiž vládne po dosazení Západními mocnostmi a nemají žádnou historickou nebo rodinou podstatu. Co se týče Ruska a jeho zisků z bojů v IS, zmínil pouze maskování bojů na Ukrajině a přesunutí tématu a likvidace potencionálních bojovníků, kteří by se mohli vrátit nebo přejít do Ruska - v IS bojuje možná až 5000 občanů Ruské federace.

Vojenský analytik Martin Koller - Hovořil o islamizaci všech islámských zemí a také upozornil, že se děje i v Evropě a po celém světě. Financovaná Saudskou Arábií a dalšími islámskými státy. Dle něj je hlavní příčinou problému právě tento financemi podpořený islám a jeho šíření. Největším zděšením pro něj je buď neschopnost zpravodajských služeb a nebo neschopnost politiků jejich informace využít. Popsal své zkušenosti a zákulisní hry Iránů v Iráku. Považuje šiíty za více radikální jak sunnity.

Doc.  Vladimír Prorok, politolog - Shrnul strategické cíle jednotlivých konfiktů v Sýrii. Ta je opravdu složitá a má několik desítek hráčů a desítky vztahů a pák. Hlavní je šiítsko-sunnitský konflikt, ale dalším jsou etnické a finanční spory. Do toho všeho tam vstupují zájmy USA, Ruska a dalších aktérů zejména Turecka. Šiítské  nároky zastupuje Irán, který je částečný spojenec Asada, proti sunnitům.

Vystoupil zde také pan poslanec Okamura, Jan Holík a Zdeněk Zbořil, který měl velice obtížný filosofický příspěvek

Seminář se konal také pod záštitou poslance Jaroslava Holíka a Institut Slovanských strategických studií.

You have no rights to post comments

Submit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn