Jen během pátku Evropská unie "zachránila" u libyjského pobřeží 4 243 "uprchlíků".  Pokud bychom vycházeli z údaje, že na Českou republiku by měla připadnout 3%, tak jsme si v pátek do Česka dovezli 127 afričanů. Z videí pořízených během vyhledávacích a záchranných akcí je jasně vidět, že drtivá většina migrantů (více než 90%) jsou zdraví, silní muži. Ženy, děti, starce, či nemohoucí lze zahlédnout jen zřídka. Možná neměli dostatek finančních prostředků na zaplacení místa na lodi, možná se nedostali na loď proto, že si místo zabrali právě ti silnější, kteří namísto aby bojovali za své ženy a děti, odplouvají do Evropy. 

Ve středozemním moři se stáváme svědky střetu africké islamistické živočišnosti, upřednostňující sílu, průbojnost a dravost s evropským křesťanským pseudohumanismem, který před vlastní silou, hrdostí a ochranou práv upřednostňuje sebeobětování s psychologickým pozadím spasitelského komplexu. Jak jednoduché! Mohamed - prorok jediného boha - byl válečník, který dobyl Arábii pomocí síly, chtíče a krutosti, Ježíš - syn jediného boha - se nechal přibít na kříž poté, co kázal "kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem". Výsledek imaginárního střetu Mohameda s Ježíšem není těžké odhadnout. 

Páteční uprchlíci byli vyhledáni a zachráněni u lybijských břehů během 22 samostatných operací na 9 lodích a 13 velkých gumových člunech. Následně budou odvezeni do Itálie a pak se Evropa bude starat o jejich finanční náklady na život. Ještě před nedávnem jsme své hranice bránili, dnes jezdíme migranty do Libye vyzvedávat desítkami lodí vybavených pátracími týmy a technickým zařízením pro vyhledávání migrantů.

Jaká motivace přivádí tyto "uprchlíky" do Evropy? Určitě jde o touhu. Někteří chtějí do bohaté Evropě, kde jsou boty Nike a deodorant Old Spice pro každého, někteří přicházejí z náboženských důvodů. Islám zažívá svůj návrat k tradicím Mohameda a tradicí Mohameda je dobývání. Džihád. Šíření islámu. A obě tyto motivace naprosto chápu a respektuji. Ať už touhu po lepším životě, tak potřebu věřících konat svou náboženskou povinnost. Nemohu ale respektovat jako odůvodnění útěk před válkou, tedy minimálně, dokud jsou utečenecké tábory plné žen, dětí, starců a nemohoucích. Těm musí být poskytnuta pomoc především. 

Pokud máme opravdu pomoci potřebným, je třeba si ujasnit pravidla. V Evropě, kde upřednostňováno antidiskriminační právo nad právem svobody slova, nelze očekávat od armády či imigračních úřadů žádné řešení. Pod tíhou antidiskriminačního zákona ani nikdo nemůže upřednostňovat ženy, děti, starce a nemohoucí, před zdravými, silnými muži, kteří se o sebe mohou postarat mnohem snadněji. Kdo tedy může a jaká jsou řešení?

Řešením není vyhledávání a "zachraňování" uprchlíků a jejich následný import do Evropy. Ne, že by se nepodařilo opravdu zachránit několik potřebných, ale přiznejme si, že cesta lodí z Libye do Evropy není levnou záležitostí. Cena převozu z Libye do Evropy (dnes už většinou pouhé vyplutí) se pohybuje mezi v rozmezí 1 000 - 4 000 amerických dolarů. Někdo, kdo si může dovolit zaplatit takové částky, neumírá hladem a žízní. Pokud někdo pomoc potřebuje, jsou to právě ti, kteří na lístek nemají. U těch opravdu hrozí hladovění. 

Podporou černého trhu s pašováním lidí do Evropy - a my tím, že doděláváme práci za pašeráky, opravdu černému trhu pomáháme - zajistíme jediné - rozvoj černého trhu s pašováním lidí do Evropy. Pokud chceme černý trh s pašováním lidí do Evropy zastavit, nesmíme jej zároveň podporovat. Pakliže se někdo pokusí ilegálně překročit hranice, mělo by s ním být zacházeno, jako s ilegálním migrantem a měl by být vrácen zpět do místa vyplutí. Dnes je s ním jednáno jako s uprchlíkem a teprve po vstupu na území EU začíná správní řízení v rámci jeho žádosti o legální pobyt v EU. Pokud chce žádat o legální vstup, měl by mít tuto možnost mimo EU. Už v Libyi, Sýrii či Maroku. Tím by se značně zjednodušilo posuzování migrantů. Každý, kdo by nepožádal o legální vstup, nebo mu byla žádost zamítnuta by byl automaticky ilegálním migrantem. Tak by mohl být okamžitě deportován do země vyplutí.Tímto postupem by výrazně klesla poptávka po pašeráckých službách. Kdo by platil tísíce dolarů za mizivou šanci na ilegální proklouznutí do Evropy a následný život bez identity? Pravděpodobně jen hrstka lidí. 

Vyhledávání pašeráckých lodí a následné dovážení migrantů do Evropy, jejich přerozdělování do členských států za účelem vybudování nového života, sociální pomoc a antidiskriminační zákony, jež budou migranty následně upřednostňovat před místním obyvatelstvem, jsou současnou obrovskou reklamou na EU hlásající "PŘIJEĎTE DO EVROPY, LEGÁLNĚ ČI NELEGÁLNĚ, MY SE O VÁS BUDEME STARAT LÉPE, NEŽ O VLASTNÍ DĚTI". Který zdravý, silný muž z chudé afriky by takové situace nevyužil?

Ekonomicky se Evropa pustila do sebevraždy, ač si zkorumpovaní politici EU o přínosu migrantů říkají, co chtějí. Politicky mají poslední šanci. Zastavit tento nesmyslný dovoz kulturně, sociálně a nábožensky odlišných statisíců afričanů a arabů, než se ze statisíců v tomto roce stanou milióny v roce příštím.

Submit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn